Search Results for: plotinos

14 Results / Page 1 of 3


Background
Plotinos
play_arrow
share playlist_add
close
  • 320
  • 1

Yeni-Platonculuk

Plotinos: Sanat ve Ahlak Felsefesi

Bilal A. Aralık 16, 2019

PLOTİNOS FELSEFESİ SANAT FELSEFESİ Güzel Nedir? Plotinos’un verdiği örnekten güzelin tanımını yapalım ve bunun için önümüzde iki kay parçası var sayalım. Birisi yontulmuş ve güzel bir heykel bir yapılmıştır, diğeri de doğada bulunduğu haliyle durmaktadır. Biz neden heykel olan taşa güzel deriz ekseriyetle ve güzellik heykelin neresindedir? Güzellik taşın kendisinde midir? Hayır, eğer öyle olsaydı diğer taş da güzel olacaktı. Güzellik taşa sanat değeri kazandıran sanatçıda mıdır? Plotinos’a göre hayır, çünkü sanatçı heykeldeki güzel formunu yaratan değil, onu heykele kazandırandır. Dolayısıyla buradaki güzellik Formun kendisidir, güzel İdeasıdır. Doğal Şeyler Güzeldir Mesela Afrodit’in, Helen’in güzelliğini de över Plotinos ve doğal şeylerin […]

Devamını Oku trending_flat

Plotinos
Plotinos
play_arrow
share playlist_add
close
  • 321

Yeni-Platonculuk

Plotinos – Metafizik: Bir, Akıl ve Ruh

Bilal A. Aralık 1, 2019

PLOTİNOS FELSEFESİ – ÜÇ HİPOSTAZ RUH Ruh Nedir? SORU: Hiyerarşiyi en alttan başlayarak konuştuğumuza göre madde ve doğadan sonra sıra Ruh’a geldi gibi görünüyor. Ruh nedir? CEVAP: Ruh tinsel bir varlık olduğu için onun doğrudan bir tanımını yapmak zor ama onun ne olduğunu anlamak için niteliklerini veya görevlerini sıralayabilir böylelikle ne olabileceğini bir nebze olsun kavrayabiliriz. Yine de Plotinos Ruh’a birbiriyle çelişkili birçok görev yüklediği için ruh teorisi biraz karmaşıktır. Ruh öncelikle tinsel dünyanın son, fiziksel dünyanın de ilk ilkesidir. Bu iki dünya arasında bir aracı rolü görür, onları birbirine bağlar, fiziksel dünya ile tinsel dünya arasındaki sürekliliği sağlar. Metafizik […]

Devamını Oku trending_flat

Plotinos
Plotinos
play_arrow
share playlist_add
close
  • 154

Yeni-Platonculuk

Plotinos – Metafizik (Madde ve Doğa)

Bilal A. Kasım 21, 2019

MADDE Doğa filozofları maddenin varlığına ilişkin bir şüphe taşımamış olsa da nihilist Gorgias ve idealist Platon’la beraber maddenin varlığı da tartışılmaya başlandı. Aristoteles ve Stoacılar da maddeyi Form veya Logos’un dayanağı olarak ele aldı. SORU: Bu tartışma sadece ontolojik ve doğa bilimsel kaygılarla mı yapılıyordu? CEVAP: Tartışmalar doğa bilimine yönelik olsa da ahlaki ve dini bir yönü de vardı. Platon’a göre ruh tinsel alana ait bir varlıktı fakat maddi dünya zindanına ve maddi bedene düşmüştü. Ruhun kurtuluşunu engelleyen şey olan madde ruhun hazla ilişkisi de göz önüne alınarak evrendeki kötünün de kaynağı olarak görülüyordu. Doğal olarak tartışma bir anlamda dini […]

Devamını Oku trending_flat

Plotinos
Plotinos
play_arrow
share playlist_add
close
  • 253

Yeni-Platonculuk

Yeni-Platonculuk ve Plotinos Giriş-2/2

Bilal A. Ekim 25, 2019

İçimdeki Tanrısal olanın evrendeki tanrısal olana geri dönmesinden önce seni görmeyi bekliyordum… Plotinos (Ölmeden önce karısına) YENİ-PLATONCULUK (DEVAM) PLOTİNOS FELSEFESİNİN KAYNAKLARI GEÇ DÖNEM PLATONCULAR SORU: Platon akademisinin nasıl farklı süreçlere girdiğini geçtiğimiz septikler serisinde görmüştük. Yeni-Platoncu olan Plotinos’un Platon felsefesinden etkilenmiş olduğu biliyoruz ama daha çok hangi dönemden etkilenmiştir? İlk dönem klasik Platonculuğu mu, ikinci dönem Akademi Septikliğimi mi yoksa Aristoteles, Stoa ve Yeni-Pythagorasçı felsefeden etkilenerek eklektik bir yapıya büründüğü Son dönem mi? CEVAP: Plotinos son dönem akademik olan Ammonius Saccas’ın öğrencisidir. Haliyle bu bilgi bile onun son dönemden daha çok etkileneceğini bizi ikna etmek için yeterli olabilir. Bunun yanında […]

Devamını Oku trending_flat

Plotinos
Plotinos
play_arrow
share playlist_add
close
  • 687

Yeni-Platonculuk

Yeni-Platonculuk ve Plotinos Giriş-1/2

Bilal A. Ekim 16, 2019

Doğanın bizi içine hapsettiği imgeyi taşımak yetmiyormuş gibi arkamızda bir de bu imgenin bir imgesini bırakmamızın ne yararı var? Plotinos YENİ-PLATONCULUK İlkçağ felsefesinin etkisi en uzun süren felsefe akımı Yeni-Platonculuk olmuştur. Akdeniz, Ortadoğu ve batı Hıristiyan dünyasını etkileyen bu akım etkisini felsefe, din, edebiyat, sanat, toplumsal davranış ve kurumlara kadar göstermiştir. İslam felsefesinin en önemli temsilcileri Farabi, İbn-i Sina ve İbn-i Rüşt bile bir anlamda bu akımdan etkilenmiş ve İslam felsefesini bu temel üzerinde şekillendirmişlerdir. Metafizik araştırmayla başlayan Yunan felsefesi uğradığı değişikliklerle beraber Helenistik dönemde birer ahlaki öğretiye dönmüş, İsa’nın doğumunu takip eden yıllarda ruhun kurtuluşu ve insanın tanrı ile […]

Devamını Oku trending_flat