• Home
 • keyboard_arrow_rightAuthor archive2017

simbolmina

57 Results / Page 6 of 7


Background
Sokrates Öncesi Dönem
play_arrow
share playlist_add
close
 • 503
 • 1

Sokrates Öncesi Dönem

Anaksimandros ve Anaksimenes

Bilal A. Ekim 25, 2017

ANAKSİMANDROS Thales’in çağdaşı ve dostudur. (İÖ 610-547) Matematikçi, devlet adamı, astronom, doğa bilgini, kartograftır (haritacı). Yunan’da ilk defa harita yapmaya teşebbüs etmiştir. Ardından bu haritanın kimi noktasına Miletoslu gezgin Hekataios düzeltmeler yapmıştır. Doğa üzerine (peri physeos) isimli bir eser kaleme almıştır. Eserine ait orijinal bir parçası bize kadar gelen ilk […]

Sokrates Öncesi Dönem
play_arrow
share playlist_add
close
 • 395
 • 1

Sokrates Öncesi Dönem

Miletoslu Filozoflar ve Bilge Thales

Bilal A. Ekim 18, 2017

MİLET FİLOZOFLARI Miletoslular batı insanının bilimsel düşünmesinin başlangıcını oluşturan bir alan açacaktır. Onların kimi var sayımlarını adeta çocukça bulurken, tarihsel bir bakış açısına sahip bir göz, burada gerçek bilimsel, tarafsız gözlemlere dayalı, nedensel bağlamları arayan düşüncenin tipik başlangıcını görür. Önceki kuşakların bize aydınlattığı karanlıkları onlara kim aydınlatmıştı? Bizi esas hayrete […]

Felsefeye Giriş
1
play_arrow
share playlist_add
close
 • 1994
 • 1
 • 1

Sokrates Öncesi Dönem

İlkçağ Felsefe Tarihine Giriş ve Felsefenin Doğuşu

Bilal A. Ekim 11, 2017

İLKÇAĞ FELSEFESİ GİRİŞ Yunan düşüncesinin insanlık tarihine en büyük katkısı zihni keşfedişidir. Bruno Snell Yunan düşüncesi gerek içinde olduğumuz İslam kültürünün bazı yönleriyle doğrudan kaynağını oluşturması, gerekse de son iki yüz yıldır içine dahil olmaya çalıştığımız batı uygarlığının en önemli bileşkelerinden birini teşkil etmesi bakımından her Türk aydını için yakından […]

Felsefeye Giriş
1
play_arrow
share playlist_add
close
 • 67
 • 1

Genel

Doç.Dr. Hasan AYDIN’la Felsefe ve Felsefe Tarihi Üzerine

Bilal A. Eylül 21, 2017

Bu hafta Doç.Dr. Hasan AYDIN’ı konuk ettik ve ona şu soruları sorduk: Felsefe Nedir? Felsefe Tarihinin genel olarak tarih biliminden ayrı okutulmasının sebebi nedir? Felsefe öğrenenler için felsefe tarihinin önemi nedir? Geçmişteki filozofları ne kadar anlayabiliriz? Metinleri yorumlarken ne kadar ileri gidebiliriz? Felsefe öğrenenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Felsefe insana ne katar?

Felsefeye Giriş
1
play_arrow
share playlist_add
close
 • 771
 • 1

Felsefeye Giriş

Ahlak Felsefesi

Bilal A. Eylül 14, 2017

Etik, felsefenin ahlaki değerlerle ilgili olan alt dalına karşılık gelir. Antik Yunanca “ethos” (karakter, adet olan hayat tarzı) sözcüğünden türemiştir. Ahlak, bir topluluk içinde yaşayan insanların davranışlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş eylem kuralları, normlar silsilesi ve değer sistemidir. Ahlak bize belirli bir toplulukta neyin doğru, neyin yanlış […]

epistemoloji
Felsefeye Giriş
play_arrow
share playlist_add
close
 • 1175

Felsefeye Giriş

Bilgi Felsefesi

Bilal A. Eylül 7, 2017

Antik Yunanca “bilgi” anlamına gelen “episteme” ve “akılcı söz” anlamına gelen “logos” sözcüklerinin birleşiminden meydana gelen epistemoloji, felsefenin bilgiyi inceleyen teorik bir dalıdır. Epistemoloji bilgi kavramının kendisi, doğa, türleri, kaynağı, neye bilgi denilip neye denilmeyeceği, bilginin doğruluk ölçütü gibi sorulara cevap arar. Doğrudan doğruya bilgi kavramının kendisiyle meşgul olan epistemoloji, […]

Felsefeye Giriş
play_arrow
share playlist_add
close
 • 2808

Felsefeye Giriş

Varlık Felsefesi

Bilal A. Ağustos 31, 2017

METAFİZİK NEDİR? Metafizik, felsefenin varlığı konu edinen bölümüdür. Günümüzde metafizik ile ontoloji arasında bir ayrım yapılmaz. Metafizik, İlk çağ ve orta çağ boyunca en temel ve ilk felsefe olarak incelenmiştir. Metafizik ve ontoloji kelimelerinin ortaya çıkışlarına bakalım kısaca: Aristoteles görünen dünyadaki maddelerin bilimine “fizik” (phusika) adını verecek buna “ikinci felsefe” […]

Genel

Nasıl dinleyebilirsiniz?

Bilal A. Ağustos 17, 2017

Oluşturduğumuz içeriğe ulaşmak için web sayfasındaki oynatıcıyı kullanabilirsiniz. Buna rağmen bir çok dinleyici mobil cihazlar üzerinden podcast catcher programları marifetiyle dinleyeceği için nasıl dinleyebileceğinizi anlatacağım. Eğer Apple ürünleri (iPhone) kullanıyorsanız yapmanız gereken çok basit. Podcast programına girin ve Filozofun Yolu aramasını yapın. Eğer Android veya Windows 10 tabanlı mobil cihazlar […]