Felsefe

45 Results / Page 1 of 5


felsefe eğitimi ve akademik kariyer gelişimi yazısı kapak görseli
close
 • 13

Yazılar

Felsefe Eğitimi ve Akademik Kariyer Yolları

Bilal A. Haziran 19, 2024

Giriş Felsefe eğitimi, bireylerin düşünce yapısını geliştirmede, eleştirel düşünme ve analitik becerilerini artırmada büyük bir öneme sahiptir. Akademik kariyer, felsefe mezunlarına derinlemesine araştırma yapma ve bilgi üretme fırsatları sunar. Bu makalede, felsefe eğitiminin önemi, akademik kariyer yolları ve bu süreçte ortaya çıkan iş fırsatlarını inceleyeceğiz. Ayrıca, technical sourcer ve flutter […]

play_arrow
share playlist_add
close
 • 857

Septikler

Septikler -3/3 (Son Dönem)

Bilal A. Eylül 22, 2019

SON (GEÇ) DÖNEM AİNESİDEMOS SEXTUS EMPİRİCUS KAYNAKLAR:İlkçağ Felsefe Tarihi 4. Cilt, Ahmet Arslan Felsefe Tarihi, Macit Gökberk Ünlü Filozofların Hayatları ve Öğretileri, Diogenes Leartius PODCAST: History of Philosopy Without Any Gaps

play_arrow
share playlist_add
close
 • 929

Septikler

Septikler-2/3 (Akademi Dönemi)

Bilal A. Eylül 13, 2019

ORTA (AKADEMİ) DÖNEM  ARKESİLAOS  Her şey karanlık içinde bulunmaktadır ve hiçbir şeyin algılanması veya kavranması mümkün değildir. O halde herhangi bir konuyla ilgili bir iddiada bulunmak veya herhangi bir şeyin doğru olduğunu söylemek uygun değildir. İnsan kendini tutmalı ve temelsiz olan bir iddiada bulunmaktan kaçınmalıdır. Yanlış veya bilinmeyen bir şeyin doğru […]

play_arrow
share playlist_add
close
 • 10286

Septikler

Septikler-1/3 (İlk Dönem – Piron)

Bilal A. Eylül 5, 2019

SEPTİKLER İLK DÖNEM PİRON (VE TİMON) KAYNAKLAR:İlkçağ Felsefe Tarihi 4. Cilt, Ahmet Arslan Felsefe Tarihi, Macit Gökberk Ünlü Filozofların Hayatları ve Öğretileri, Diogenes Leartius PODCAST: History of Philosopy Without Any GapsPODCAST: GayriSafii Fikirler; Epistomolji 101 Bölüm VI, VIIPODCAST: Yalansavar

play_arrow
share playlist_add
close
 • 851
 • 2

Stoacılık

Stoacılık -2 (Psikoloji,Teoloji, Ahlak Felsefesi)

Bilal A. Temmuz 27, 2019

PSİKOLOJİ (RUH KURAMI) DETERMİNİZM TEOLOJİ AHLAK FELSEFESİ “Hatasız olmak mümkün müdür? Hayır, bu bizim gücümüzün ötesindedir. Ama sürekli olarak haksızlık yapmama niyetini korumamız mümkündür. En azından dikkatimizi gevşetmeyerek birkaç hata yapmaktan kaçınabilirsek bununla yetinmeliyiz” SİYASET FELSEFESİ KAYNAK: Stoacılar çalışmasında temel ve tek kaynağımız Ahmet Arslan’ın İlkçağ Felsefe Tarihi Citl 4 […]

1
play_arrow
share playlist_add
close
 • 2126
 • 1
 • 1

Stoacılık

Stoacılık – 1 (Giriş, Epistemoloji, Doğa Felsefesi)

Bilal A. Temmuz 11, 2019

STOACILIĞA GİRİŞ VE TARİHİ Stoacılık (Stoisizm) Epikurosçuluğa kıyasla daha uzun ömürlü olmuş ve daha çok taraftar çekmiştir. 500 yıllık varlığı ilk, orta ve son dönem olmak üzere üç dönem içinde ele alınır genellikle. İLK DÖNEM İÖ 3.yy başından İÖ 2.yy ortalarına kadar sürer. Bu sürede Zenon, Kleanthes ve Krizippos öne […]

3
play_arrow
share playlist_add
close
 • 8132
 • 3

Epikurosçuluk

Epikurosçuluk

Bilal A. Mayıs 20, 2019

EPİKUROSÇULUK Epikuros, felsefeyi kanonik (bilgi felsefesi/mantık) fizik (doğa felsefesi) ve etik (ahlak felsefesi) olarak üç kısma ayırmıştır. BİLGİ FELSEFESİ DOĞA FELSEFESİ Madde Ezeli-Ebedidir Boşluk ve Hareket Vardır Madde Sınırsız Atomlardan Oluşur “Demek ki başka yörelerde de bizimki gibi, başka hayvan türleri, başka insan soyları vardır.” Lucretius PSİKOLOJİSİ (RUH KURAMI) Ölümden […]

play_arrow
share playlist_add
close
 • 4975

Epikurosçuluk

Helenistik Dönem ve Epikuros

Bilal A. Mayıs 11, 2019

HELENİSTiK DÖNEM TARİHİ İskender’in Etkisi HELENİSTİK DÖNEM FELSEFESİ Teorik ve Pratik Felsefenin Ayrışması Yeni Okullar Kurulur Felsefenin Konusu Artık Toplum Değil, Bireydir Felsefenin Amacı Da Hayata Klavuzluk Etmektir Helenistikler Siyasete İlgisizdir Felsefe Yeniden Materyalizme İlgi Duyar NOT: Programın hacimli olmaması için burada sadece Epikuros’un hayatını ele alıyoruz. Bir sonraki programda […]