Felsefe

44 Results / Page 5 of 5


Sokrates Öncesi Dönem
play_arrow
share playlist_add
close
 • 2511
 • 1

Sokrates Öncesi Dönem

Ksenophanes

Bilal A. Kasım 8, 2017

Ksenophanes felsefe tarihinde gerek Miletli doğa filozoflarından gerekse de Pythagoras’tan farklı bir zihniyeti temsil etmektedir. Doğa filozoflarından farkı evrenin nasıl ortaya çıktığı gibi metafizik sorunları ile ilgilenmemektedir. Pythagorasçılar’ın dinsel fikirlerinden de pek etkilenmiş görünmemektedir. Bir şiirinde onun ruh göçü ile ilgili fikirleri ile dalga geçmektedir. O, Yunan düşüncesinde aydınlanma zihniyetini […]

Sokrates Öncesi Dönem
2
play_arrow
share playlist_add
close
 • 5185
 • 2
 • 2

Sokrates Öncesi Dönem

Pythagoras (Pisagor) ve Pythagorasçılık

Bilal A. Kasım 1, 2017

YUNAN MİTOLOJİSİ VE DİĞER DİNLER Homeros ve Hesiodos’un oluşturdukları antropomorfig din anlayışı Yunan dünyasının biricik dini değildi. Yunan tanrılarına baktığımızda bunların, onların insan biçimli olduklarını görüyoruz. Bu tanrıların insan biçimli olmasının sebebini biraz araştıralım. Antik Yunan tanrılar evrenini yaratan Homeros ve Hesiodos gibi insanlar bir bakıma toplumlarının elitleriydi. Varlıklı, zengin, […]

Sokrates Öncesi Dönem
play_arrow
share playlist_add
close
 • 3902
 • 1

Sokrates Öncesi Dönem

Anaksimandros ve Anaksimenes

Bilal A. Ekim 25, 2017

ANAKSİMANDROS Thales’in çağdaşı ve dostudur. (İÖ 610-547) Matematikçi, devlet adamı, astronom, doğa bilgini, kartograftır (haritacı). Yunan’da ilk defa harita yapmaya teşebbüs etmiştir. Ardından bu haritanın kimi noktasına Miletoslu gezgin Hekataios düzeltmeler yapmıştır. Doğa üzerine (peri physeos) isimli bir eser kaleme almıştır. Eserine ait orijinal bir parçası bize kadar gelen ilk […]

Sokrates Öncesi Dönem
2
play_arrow
share playlist_add
close
 • 1958
 • 3
 • 2

Sokrates Öncesi Dönem

Miletoslu Filozoflar ve Bilge Thales

Bilal A. Ekim 18, 2017

MİLETLİ FİLOZOFLAR Miletoslular batı insanının bilimsel düşünmesinin başlangıcını oluşturan bir alan açacaktır. Onların kimi var sayımlarını adeta çocukça bulurken, tarihsel bir bakış açısına sahip bir göz, burada gerçek bilimsel, tarafsız gözlemlere dayalı, nedensel bağlamları arayan düşüncenin tipik başlangıcını görür. Önceki kuşakların bize aydınlattığı karanlıkları onlara kim aydınlatmıştı? Bizi esas hayrete […]

Felsefeye Giriş
3
play_arrow
share playlist_add
close
 • 5567
 • 1
 • 3

Sokrates Öncesi Dönem

İlkçağ Felsefe Tarihine Giriş ve Felsefenin Doğuşu

Bilal A. Ekim 11, 2017

İLKÇAĞ FELSEFESİ GİRİŞ Yunan düşüncesinin insanlık tarihine en büyük katkısı zihni keşfedişidir. Bruno Snell Yunan düşüncesi gerek içinde olduğumuz İslam kültürünün bazı yönleriyle doğrudan kaynağını oluşturması, gerekse de son iki yüz yıldır içine dahil olmaya çalıştığımız batı uygarlığının en önemli bileşkelerinden birini teşkil etmesi bakımından her Türk aydını için yakından […]

Felsefeye Giriş
3
play_arrow
share playlist_add
close
 • 14512
 • 5
 • 3

Felsefeye Giriş

Felsefe Nedir?

Bilal A. Ağustos 16, 2017

FELSEFENİN TANIMI Felsefe kadar adı farklı şeylere mal edilen başka bir konu, disiplin ya da uğraş alanı azdır. Bu programın temel amacı da bu karışıklığı engellemek, felsefenin ne olduğu ve ne olmadığını açığa çıkaracak bir sorgulama olmaktır. Nasıl ki fizik ya da matematik elimize aldığımız bir iki kitapla öğrendiğimiz yarım […]