patristik felsefe

2 Results / Page 1 of 1


Bilgi Felsefesi
play_arrow
share playlist_add
close
  • 670
  • 1

Ortaçağ Felsefesi

Bilgi Felsefesi : Hristiyan Felsefesinde Bilgi

Bilal A. Mart 6, 2021

“Felsefenin sırtına çok şey yüklenmiştir ama o hepsini sırtından atmıştır.” Yeni-Platoncu Felsefede Bilgi Plotinos’un felsefi sistematiğinin özünü oluşturan bileşenler olarak Platon ve Aristoteles’in felsefeleri, Hristiyanlığın ve Yahudiliğin dinsel öğretileri, Doğuya özgü mistik öğretiler sayılabilir. Platon’da olduğu üzere Plotinos açısından da hem ontolojik ve epistemolojik bağlamda düşünülür gerçeklik duyulur gerçeklikten üstündür. […]

Ortaçağ Felsefesi
1
play_arrow
share playlist_add
close
  • 13037
  • 1

Ortaçağ Felsefesi

Ortaçağ Felsefesi: Patristik, İslam ve Skolastik Felsefe

Bilal A. Ocak 23, 2020

ORTAÇAĞDA FELSEFE GELENEKLERİ PATRİSTİK FELSEFE Genel Özellikleri 1. Dönem (1-2. YY) 2. Dönem (2.yy-450) 3. Dönem (450-800) İSLAM FELSEFESİ Tarihi Genel Özellikleri SKOLASTİK FELSEFE Genel Özellikleri Hazırlık Dönemi (8-9.yy) Erken Skolastik (9-12.yy) Yüksek Skolastik (12-14.yy) Gerileme Dönemi (14-15.yy) KAYNAKLAR:Felsefe Tarihi – Macit GökberkFelsefe Tarihi – Alfred WeberOrtaçağ Felsefesi – Ahmet […]