skolastik felsefe

4 Results / Page 1 of 1


Bilgi Felsefesi
play_arrow
share playlist_add
close
  • 955

Bilgi Felsefesi

Bilgi Felsefesi : Modern Düşünce ve Descartes

Bilal A. Temmuz 16, 2021

“Düşünüyorum, o halde varım.” Ortaçağdan Modern Çağa Ortaçağın dar anlamıyla tanrı kanıtlamalarından ibaret bir felsefe olduğunu ortaçağ felsefe tarihi serimizde konuşmuştuk. Bu dönemde kilise her konuda, bilim dahil, egemendir. Yine felsefe tarihi serimizde modern çağdan önceki son dönem olan Rönesans’ta bu durumun değişmeye başladığını konuşmuştuk ve artık bu programla modern […]

Bilgi Felsefesi
play_arrow
share playlist_add
close
  • 677
  • 1

Ortaçağ Felsefesi

Bilgi Felsefesi : Hristiyan Felsefesinde Bilgi

Bilal A. Mart 6, 2021

“Felsefenin sırtına çok şey yüklenmiştir ama o hepsini sırtından atmıştır.” Yeni-Platoncu Felsefede Bilgi Plotinos’un felsefi sistematiğinin özünü oluşturan bileşenler olarak Platon ve Aristoteles’in felsefeleri, Hristiyanlığın ve Yahudiliğin dinsel öğretileri, Doğuya özgü mistik öğretiler sayılabilir. Platon’da olduğu üzere Plotinos açısından da hem ontolojik ve epistemolojik bağlamda düşünülür gerçeklik duyulur gerçeklikten üstündür. […]

Ortaçağ Felsefesi
1
play_arrow
share playlist_add
close
  • 13063
  • 1

Ortaçağ Felsefesi

Ortaçağ Felsefesi: Patristik, İslam ve Skolastik Felsefe

Bilal A. Ocak 23, 2020

ORTAÇAĞDA FELSEFE GELENEKLERİ PATRİSTİK FELSEFE Genel Özellikleri 1. Dönem (1-2. YY) 2. Dönem (2.yy-450) 3. Dönem (450-800) İSLAM FELSEFESİ Tarihi Genel Özellikleri SKOLASTİK FELSEFE Genel Özellikleri Hazırlık Dönemi (8-9.yy) Erken Skolastik (9-12.yy) Yüksek Skolastik (12-14.yy) Gerileme Dönemi (14-15.yy) KAYNAKLAR:Felsefe Tarihi – Macit GökberkFelsefe Tarihi – Alfred WeberOrtaçağ Felsefesi – Ahmet […]

Ortaçağ Felsefesi
play_arrow
share playlist_add
close
  • 17574
  • 1

Ortaçağ Felsefesi

Ortaçağ Felsefesi: Genel Özellikleri

Bilal A. Ocak 14, 2020

ORTAÇAĞ Tarihsel Bir Dönem Olarak Ortaçağ Ortaçağdaki Dört Temel Felsefe Dört Temel Felsefenin Ortak Paydaları Ortaçağda Dinin Yeri ORTAÇAĞ FELSEFESİNİN ÖZELLİKLERİ Ümmetlerin Felsefeleri Dinin Hizmetine Sunulmuş Bir Felsefe Kahramandan Kurtarılmayı Bekleyen Çaresiz İnsana Felsefe Dinle Bütünleşmiş Formda Devam Eder “Doğanın, insanın dahil bütün unsurları, tutarlı, düzenli ve anlamlı bir evren […]