Aristoteles

13 Results / Page 1 of 2


play_arrow
share playlist_add
close
 • 7071
 • 2

Aristoteles

Aristoteles: Sanat Felsefesi (Estetik)

Bilal A. Ocak 11, 2019

PLATON’UN SANAT ANLAYIŞI ARİSTOTELES’İN YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER Aristoteles sanatı özü itibariyle bir tür bilgi olarak görür. “Şairin görevi meydana gelen şeyi değil, meydana gelmesi mümkün olan şeyi, yani olası veya zorunlu olmasından ötürü meydana gelmesi mümkün olan şeyi tasvir etmektir.” Aristoteles “Şair ele aldığı hikâyeye veya olay örgülerinden çok onları ölçülü […]

Aristoteles
1
play_arrow
share playlist_add
close
 • 18274
 • 1

Aristoteles

Aristoteles: Siyaset (Devlet) Felsefesi

Bilal A. Ocak 4, 2019

Aristoteles’in konu hakkındaki eserleri: Nikomakhos’a Etik, Politika, Atinalıların Devleti SİYASETİN AMACI “Her devlet bir tür topluluktur ve her topluluk belli bir iyiyi amaçlar. Çünkü insanlar her zaman iyi olduğunu düşündükleri bir şeyi elde etmek amacıyla eylemde bulunurlar. Şimdi bütün topluluklar şu ya da bu iyi şeyi amaçladıklarına göre toplulukların en […]

Aristoteles
3
play_arrow
share playlist_add
close
 • 26959
 • 3

Aristoteles

Aristoteles: Ahlak Felsefesi (Etik)

Bilal A. Aralık 28, 2018

AHLAK FELSEFESİ NEDİR? ARİSTOTELES’İN AHLAK FELSEFESİ Etik’in Bilimler Sınıflamasınki Yeri HERKES ETİKÇİ OLABİLİR Mİ? “Etik ve politika konuları özü itibariyle bilinen tikel şeylerle ilgilidir ve deneyim uzun zaman gerektirir. Gençler matematikte başarılı olabilir ama ahlak ve politikada doğru görüş sahibi olması zordur.” Aristoteles ETİK VE POLİTİKA AYNI ŞEY MİDİR? “Birey […]

Aristoteles
play_arrow
share playlist_add
close
 • 2912
 • 4

Aristoteles

Aristoteles: Ruh Kuramı (Psikolojisi)

Bilal A. Aralık 15, 2018

RUH NEDİR? Ruh Cismin Entelekheia’sıdır Ruh, bilkuvve hayata sahip olan doğal bir cismin entellekheia’sıdır. Aristoteles Ruh, ruha sahip olma kuvvesini taşıyan şeyin fiili veya doğasıdır. Aristoteles Eğer göz bir hayvan olsaydı, görme onun ruhu olurdu. Eğer balta bir canlı olsaydı, kesme onun ruhu olurdu. Aristoteles Beden Ölünce Ruh Dağılır RUH […]

Aristoteles
play_arrow
share playlist_add
close
 • 5803
 • 3

Aristoteles

Aristoteles: Metafizik (Teoloji)

Bilal A. Aralık 10, 2018

Aristoteles’in Konu İle İlgili Eserleri ve İçerikleri Evren Zamanda Meydana Gelmemiştir Tanrının Doğası Akletmek, Kendini Temaşa Etmektir Özü gereği düşünce, özü gereği en iyi olanı, en yüksek düşünce de en yüksek iyiyi konu alır. Akıl, akılsalı kavrarken kendini düşünür. O halde tanrısal düşüncenin düşündüğü şeyin onun kendisi olması gerekir. Çünkü […]

Aristoteles
play_arrow
share playlist_add
close
 • 2716

Aristoteles

Aristoteles: Doğa Felsefesi (Fizik)

Bilal A. Aralık 4, 2018

DOĞA Doğa böylece iki anlama, form ve madde anlamına geldiğinden onu basık burunluluğun özüyle aynı şekilde incelememiz gerekir. Yani bu tür şeyler ne maddeden bağımsızdırlar ne de sadece maddi olarak tanımlanabilirler. Aristoteles NEDENSELLİK KAYNAKLAR:İlkçağ Felsefe Tarihi – Ahmet ArslanFelsefe Tarihi – Macit GökberkAristoteles – David Ross Aristoteles hakkında yayınladığımız diğer programlara ulaşmak için […]

Aristoteles
play_arrow
share playlist_add
close
 • 2333

Aristoteles

Aristoteles: Bilgi Felsefesi ve Mantıkı – 3

Bilal A. Kasım 3, 2018

BİLİM VE ZORUNLULUK NEDENSELLİK: DETERMİNİZM Mİ, EREKSELCİLİK Mİ? KANITA DAYALI BİLİM Neden sayısız beyaz kuğunun varlığı tek bir siyah kuğunun varlığına karşı bir ağırlık teşkil etmemektedir? Bunun nedeni sayısız beyaz kuğu, kuğuyu ne kadar temsil ediyorsa tek bir siyah kuğunun da kuğuyu o kadar temsil etmesidir. Aristoteles TÜMEL, ÖZ VE […]